Spørsmål og svar

Maxx-Calzium® er et kalsiumtilskudd med kalsium fra norske eggeskall, vitamin K2 og D3. Alle ingredienser i Maxx-Calzium er nøye utvalgt for å bidra til vedlikehold av normal benmasse.

Maxx-Calzium® bidrar til vedlikehold av normal benmasse.
Anbefalt døgndose: 2 kapsler. Ta en kapsel om morgen og en kapsel om kvelden. Svelg med vann. Skal ikke tygges. Daglig inntak bør ikke overskride anbefalt døgndose.

Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker medisiner, nylig har brukt eller planlegger å bruke legemidler.

Oppbevares under 25oC, på et tørt sted, utilgjengelig for barn.