Spørsmål og svar

Maxx-Calzium™ er et kalsiumtilskudd basert på eggeskall fra norske høner.

Maxx-Calzium™ inneholder Kalsium, vitamin K2, vitamin D3 og magnesium.

 Maxx-Calzium™ er vitenskapelig utviklet i Norge.

Maxx-Calzium™   bidrar til vedlikehold av normal benmasse.

Anbefalt døgndose: 2 kapsler. Ta en kapsel om morgen og en kapsel om kvelden. Svelg med vann. Skal ikke tygges. Daglig inntak bør ikke overskride anbefalt døgndose.

Maxx-Calzium™ er basert på eggeskall fra norske høner. Kalsium i mange kalsiumtilskudd er fra kalkstein.

Alle ingredienser i Maxx-Calzium™ er nøye utvalgt for å bidra til vedlikehold av normal benmasse.

En japansk studie utført på vietnamesiske kvinner (Sakai, S, et al. 2017), viste at kalsium granulat fra eggeskall tas bedre opp i kroppen enn kalsium granulat fra kalkstein.

Maxx-Calzium var ikke en del av denne studien, men hovedingrediensen er naturlig granulerte eggeskall.

Maxx-Calzium™ har ingen kjente bivirkninger. Hvis du skulle oppleve noen bivirkninger, slutt å ta kosttilskuddet og oppsøk lege umiddelbart.

Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker medisiner, nylig har brukt eller planlegger å bruke legemidler.

Oppbevares under 25oC, på et tørt sted, utilgjengelig for barn.